วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก
วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก
วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก

1. เข้าสู่ระบบ Ruai99

1. กดปุ่มตั้งค่าเลือก "ผูกบัญชี"  

2. กรอกข้อมูล ตั้งชื่อยูสเซอร์ที่ต้องการพร้อมกับตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ