Skip to content

RUAI99

1.เข้าสู่ระบบ RUAI99
2.กดที่ไอคอนรูปช้างมุมบนซ้ายมือ (ล็อกอินผ่าน Facebook กดที่รูปภาพโปรไฟต์ของสมาชิก)
3.เลือกที่เมนู “ข้อมูลสมาชิก”
4.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเเละตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย จากนั้นกด ”ส่ง”

*หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว บัญชีจะแสดงผลที่หน้าดังกล่าว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง