วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก
วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก
วิธีใช้ ดาวน์โหลด โปรโมชั่น ระดับสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายบริการสมาชิก
VIP Level
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
VIP6
เงื่อนไขการเลื่อนเลเวล
สมัครสำเร็จ
ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ
ฝากครั้งแรก
จำนวนเงินฝาก 10,000 ภายใน 2 เดือน
จำนวนเงินฝาก 50,000 ภายใน 2 เดือน
จำนวนเงินฝาก 100,000 ภายใน 2 เดือน
รางวัลภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 5%
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 10%
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 15%
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 20%
โบนัส (เลื่อนเลเวล)
ทดลองเล่น
-
-
VIP4 รับรางวัล 39 บาท
VIP5 รับรางวัล 99 บาท
VIP6 รับรางวัล 199 บาท
โบนัสรายวันสำหรับสมาชิก
-
-
1 บาท
2 บาท
3 บาท
5 บาท
VIP Level
VIP1
VIP2
VIP3
เงื่อนไขการเลื่อนเลเวล
สมัครสำเร็จ
ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ
ฝากครั้งแรก
รางวัลภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 5%
โบนัส (เลื่อนเลเวล)
ทดลองเล่น
-
-
โบนัสรายวันสำหรับสมาชิก
-
-
1 บาท
VIP Level
VIP4
VIP5
VIP6
เงื่อนไขการเลื่อนเลเวล
จำนวนเงินฝาก 10,000 ภายใน 2 เดือน
จำนวนเงินฝาก 50,000 ภายใน 2 เดือน
จำนวนเงินฝาก 100,000 ภายใน 2 เดือน
รางวัลภารกิจรายวัน
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 10%
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 15%
ภารกิจรายวัน รับเพิ่ม 20%
โบนัส (เลื่อนเลเวล)
VIP4 รับรางวัล 39 บาท
VIP5 รับรางวัล 99 บาท
VIP6 รับรางวัล 199 บาท
โบนัสรายวันสำหรับสมาชิก
2 บาท
3 บาท
5 บาท

เงินรางวัลเลเวลต่างๆ เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ 2เท่า รางวัลจะได้รับในวันถัดไปเวลา 12:00 (GMT+7) ช่วงเวลาคำนวณ ตั้งแต่ 00:00 - 23:59 (GMT+7)